• ubudiyet

    Tatlı bir tefekkür

    Bir kardeşim ile 9. Söz üzerine olan mütâlaamızın bir kısmıdır. Samimi havasını bozmamak kaygısıyla kendisinin ismi yerine vasfı olan “kardeşim” lafzını koymaktan başka müdahale etmiyorum. Hakkınızı helal edin. (…) Aleykümselam kardeşim, Allah razı olsun, bu paylaşım işini hayata geçirdiğin için …..