• İman eğitiminde gündelik dilden teorik dile

    Yazının başlığı iman eğitimi hakkında bir tespitten öte, bir arayışı ifade etmektedir. Teorik dilden kastım, belirli bir kavram seti ile düşün(ebil)mek. Doğa bilimleri için sayı ne ise, sosyal bilimler, hatta daha da önemlisi iman eğitimi için kavram odur. Kavramlar inşa …..

  • cay

    Bir tevekkül emaresi olarak çay

    Musibetler çalışmadığımız yerden geldiğinde, sabır stoğumuz dört koldan gelen musibetler karşısında yetmediğinde ve dahi Mekkeli ilk sahabelere imanlarını lafzen red ruhsatı verilene kadar sabretmelerini hatıra getirdiğimizde sabırdan anladığımızda bir sıkıntı olduğunu görmek gerekir Tevekkül sabrın yakıtıdır. Tevekkülsüz sabır yolda kalır. …..