• Hizmet içi kurumsallaşmanın mümkünlüğü hakkında

  Kurumsallaşma stratejisinin ticari arenada ulaştığı “başarının”, din adına “hizmet” amacıyla takip edilen strateji ile bağdaşabileceği yoğun bir talep görmekte. Din adına hizmetten kastım, fertlerin bir araya gelerek, grup halinde (ya da cemaat halinde), dini hakikatlerin anlaşılması için çeşitli faaliyetlerde bulunmasını …..

 • Dilimize hakim olmanın zararları

  İyi bir lugat bilgisi astigmat bir hastanın görüşünü berraklaştıran gözlük gibidir. Gözlük olmaksızın idare edecek kadar gördüğünü iddia edebilir, ancak gözlüğü denedikten sonra onsuz yaşayamayacak, daha önce keşfedemediği, üstelik bu duruma alıştığı haline dönmek istemeyecektir. Bugün lugta bilgisi olmaksızın okur-yazar …..

 • mehdi

  Arap mehdinin Acem mehdiye üstünlüğü

  “Arabın Aceme, Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur.” (Veda Hutbesi)  ”Âhirzamanda gelen Mehdî gibi herbir asır, Âl-i Beytten bir nevi mehdî, belki mehdîler bulmuş. Hattâ, Âl-i Beytten mâdud olan Abbasiye hulefasından, Büyük Mehdînin çok evsâfına …..

 • tesettur

  Tesettüre dair

  Tesettüre dair tartışmalar bitmek bilmiyor. Ancak her başlayan tartışmanın mihenk taşı şekilden ibaret kalıyor. Oysa tesettürün manası gündeme gelmiyor, tartışmalarda konu edilmiyor. “Setr” örtmek demektir. Ancak tartışılacak şey neyin örtüleceğinden önce örtmenin manası, hikmeti olmalıdır. Tesettür üzerine düşünürken  aldığım notları …..

 • devlet

  Devletin asosyali makbuldür

  Bastiat’ın Hukuk’undaki tanımdan yola çıkarsak devlet eliyle düzenlenecek bir sosyal adalet tasavvuru ancak “yasal soygun” gerçekleştirmek pahasına gerçekleştirebilir.Çünkü otoritenin belirlediği/sınırlandırdığı/ düzenlendiği/sağladığı bireysel refah, ancak olandan alıp olmayana vermek yöntemiyle gerçekleşir. Otorite piyasa koşullarında para üretemeyeceğine göre, belirlediği ölçüler dışından  zenginlik …..

 • Bin ayın kadri kıymeti

   وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ “Küçük büyük her şey yazılmıştır.” (Kamer, 53) Kendimi üç muallimle bildim. Kitab-ı kebir-i kainat, Hz. Muhammed (SAV), Kur’an-ı Azimüşşan. İnsan küçük bir kainat. Kainatı da Hz. Kur’an ile bildim. Peygamberin (SAV) en büyük mucizesi Hz. Kur’an …..