• Provokatör Nurcu

    “İşte, bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur’un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif, rejim müessesesini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrik eder.” Kastamonu Lahikası Önce hürriyet-i fikir ve hürriyet-i vicdan sınırlarını …..